President Obama To Tour Staten Island

President Obama will tour the hardest hit areas of Staten Island.