Philadelphia Connecticut School Shooting

biden2

Biden To Visit Philadelphia To Discuss Gun Control

The White House says Vice President Joe Biden will travel to Philadelphia next week to host a roundtable discussion on gun control.

02/07/2013